Działalność wydawnicza

W 1967 r. utworzono Dział Wydawnictw PK. Następnie został on przemianowany na Dział Redakcyjny (1969) i Redakcję Wydawnictw PK (1985). Działalność edytorska objęła materiały dydaktyczne (początkowo skrypty, potem podręczniki), wydawnictwa informacyjne oraz wydawnictwa naukowe – Zeszyty Naukowe, głównie monografie będące rozprawami habilitacyjnymi.

Od 1957 r. zaczęło wychodzić „Czasopismo Techniczne”. Była to reaktywacja organu Polskiego Towarzystwa Technicznego, ukazującego się we Lwowie od początku XX wieku, a w latach 1945–1948 w Krakowie, finansowanego przez Stowarzyszenie Lwowiaków.

 

Współcześnie w ramach swojej działalności Wydawnictwo PK publikuje prace naukowe i dydaktyczne pracowników naukowych. Nasza oferta kierowana jest głównie do studentów i kadry naukowej uczelni technicznych.

Publikacje ukazują się w poszczególnych sekcjach:

  • Monografii naukowych,
  • Podręczników akademickich i pomocy dydaktycznych,
  • Czasopism naukowych (Technical Transactions / Czasopismo Techniczne; PUA – Przestrzeń / Urbanistyka / Architektura).
close
Koszyk
close