Technical Transactions / Czasopismo Techniczne

O NAS

„Technical Transactions / Czasopismo Techniczne” to czasopismo naukowe o międzynarodowym zasięgu, publikujące artykuły stanowiące wyniki badań pracowników jednostek naukowych. Zostało utworzone na Politechnice Lwowskiej w 1883 r. Od 1946 r. tradycję wydawniczą czasopisma kontynuuje Politechnika Krakowska.

Wszystkie artykuły są publikowane w otwartym dostępie na platformie Sciendo.

PODSTAWOWE INFORMACJE

  • Otrzymaliśmy 40 pkt na liście MEN.
  • Od 2013 r. wydajemy artykuły wyłącznie w języku angielskim.
  • Każdy artykuł jest recenzowany przez dwóch niezależnych recenzentów spoza macierzystej instytucji autora, w tym jednego afiliowanego za granicą.
  • Treść każdego artykułu jest sprawdzana językowo przez native speakera.
  • Publikujemy artykuły z zakresu nauk technicznych i ścisłych, dlatego skupiamy się na aspektach: architektury i urbanistyki, automatyki i robotyki, inżynierii biomedycznej, budowy i eksploatacji maszyn, budownictwa, elektroniki i elektrotechniki, energetyki, fizyki, informatyki, inżynierii chemicznej, inżynierii materiałowej, inżynierii środowiska, matematyki, mechaniki, technologii chemicznej i transportu.
  • Od 2020 roku obowiązuje opłata za artykuł w wysokości 950 zł brutto. Fakturę za publikację artykułu otrzymają Państwo po uzyskaniu pozytywnych recenzji wydawniczych.
  • Przyjmujemy artykuły jedynie w formatach .rtf, .doc lub .docx. Prosimy nie wysyłać artykułów w formacie .pdf.

Szczegółowy proces wydawniczy znaleźć możne w zakładce Dla autorów / Proces wydawniczy.

Artykuły do prosimy kierować w wersji elektronicznej (w plikach programu Word) do Redakcji na adres e-mailowy:

Po więcej informacji oraz pliki do pobrania odsyłamy na stronę „Technical Transactions / Czasopismo Techniczne”.

Okładka czasopisma Technical Transactions / Czasopismo Techniczne
Koszyk
Logo Funduszy Europejskich - Wiedza Edukacja Rozwój
Flaga Rzeczypospolitej Polskiej
Logo Unii Europejskiej - Europejski Fundusz Społeczny
Ułatwienia dostępu:

Kontrast

Powiększ tekst

Zwiększ odstępy

Użyj czytelnych czcionek

Powiększ kursor

Podświetlenie linków

Zatrzymaj animacje

Resetuj ustawienia

Ułatwienia dostępu:
Kontrast
Powiększ tekst
Zwiększ odstępy
Użyj czytelnych czcionek
Powiększ kursor
Podświetlenie linków
Zatrzymaj animacje
Resetuj ustawienia
Przewiń do początku strony