Kolegium Redakcyjne Wydawnictw Naukowych

Przewodniczący

dr hab. inż. Jacek Pietraszek, prof. PK

Redaktorzy dyscyplin:

01

Architektura i urbanistyka

prof. dr hab. inż. arch. Mateusz Gyurkovich

02

Automatyka, elektronika, elektrotechnika i technologie kosmiczne

dr hab. inż. Dariusz Borkowski, prof. PK

03

Informatyka techniczna i telekomunikacja

dr hab. inż. Paweł Pławiak, prof. PK

04

Inżynieria chemiczna

dr hab. inż. Radomir Jasiński, prof. PK

05

Inżynieria lądowa, geodezja i transport

prof. dr hab. inż. Andrzej Winnicki

06

Inżynieria materiałowa

dr hab. inż. Stanisław Kuciel, prof. PK

07

Inżynieria mechaniczna

dr hab. inż. Stanisław Młynarski, prof. PK

08

Inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka

dr hab. inż. Michał Zielina, prof. PK

Kolegium Redakcyjne Wydawnictw Dydaktycznych

Przewodnicząca

prof. dr hab. inż. arch. Agata Zachariasz

Redaktorzy dyscyplin:

01

Architektura i urbanistyka

dr hab. inż. arch. Elżbieta Waszczyszyn, prof. PK

02

Automatyka, elektronika, elektrotechnika i technologie kosmiczne

dr inż. Wojciech Czuchra

03

Informatyka techniczna i telekomunikacja

dr hab. inż. Paweł Pławiak, prof. PK

04

Inżynieria chemiczna

dr hab. inż. Przemysław Jodłowski

05

Inżynieria lądowa, geodezja i transport

dr inż. Izabela Tylek

06

Inżynieria materiałowa

dr inż. Izabela Pietryka

07

Inżynieria mechaniczna

prof. dr hab. inż. Artur Ganczarski

08

Inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka

dr hab. inż. Magdalena Jaremkiewicz, prof. PK

close
Koszyk
close