Zasady współpracy

Wydawnictwo PK przygotowuje publikacje do druku zgodnie z zasadami i normami wydawniczymi oraz językowymi. Opracowuje tekst pod względem językowym, ortograficznym i interpunkcyjnym, ma prawo do pewnych sugestii dotyczących zwięzłości pracy, przeprowadza korektę składu i łamania, decyduje o ostatecznym kształcie okładki. Ma prawo do nieprzyjęcia i odmowy wydania utworu w przypadku braku akceptacji korekty redakcyjnej.

  1. Po złożeniu publikacji do Wydawnictwa i podpisaniu umowy wydawniczej praca kierowana jest do recenzji zgodnie z procedurą opisaną na stronie Proces wydawniczy.
  2. Po zakończeniu procesu recenzenckiego i poprawie tekstu przez autorów rozpoczyna się praca redakcyjna obejmująca adiustację, korektę oraz skład komputerowy.
  3. Autor otrzyma do korekty autorskiej tekst z adiustacją językowo-stylistyczną oraz pytaniami dotyczącymi wątpliwości dostrzeżonych podczas korekty przez redaktora.
  4. Autor zobowiązany jest do rozstrzygnięcia wątpliwych kwestii merytorycznych. W trakcie korekty autorskiej może nanieść wyłącznie poprawki powstałe z winy Wydawnictwa oraz poprawić istotne błędy merytoryczne w wyróżniający sposób (w trybie śledzenia zmian lub kolorową czcionką).
  5. W przypadku większych zmian naruszających układ tekstu autor będzie zobowiązany do pokrycia kosztów wynikających z ponownego przełamania tekstu.
  6. W publikacjach zbiorowych za korektę autorską odpowiada redaktor tomu, w tym również za przekazanie poszczególnych tekstów autorom.
  7. Po korekcie autorskiej redaktor ponownie czyta i sprawdza cały tekst.
  8. Ostateczna wersja publikacji jest przekazana autorowi, który zobowiązany jest do zaakceptowania jej do druku.

Więcej informacji:

Kobieta segregująca dokumenty układając je w pliki i oznaczając kolorowymi znacznikami
Koszyk
Logo Funduszy Europejskich - Wiedza Edukacja Rozwój
Flaga Rzeczypospolitej Polskiej
Logo Unii Europejskiej - Europejski Fundusz Społeczny
Ułatwienia dostępu:

Kontrast

Powiększ tekst

Zwiększ odstępy

Użyj czytelnych czcionek

Powiększ kursor

Podświetlenie linków

Zatrzymaj animacje

Resetuj ustawienia

Ułatwienia dostępu:
Kontrast
Powiększ tekst
Zwiększ odstępy
Użyj czytelnych czcionek
Powiększ kursor
Podświetlenie linków
Zatrzymaj animacje
Resetuj ustawienia
Przewiń do początku strony