Zasady współpracy

Wydawnictwo PK przygotowuje publikacje do druku zgodnie z zasadami i normami wydawniczymi oraz językowymi. Opracowuje tekst pod względem językowym, ortograficznym i interpunkcyjnym, ma prawo do pewnych sugestii dotyczących zwięzłości pracy, przeprowadza korektę składu i łamania, decyduje o ostatecznym kształcie okładki. Ma prawo do nieprzyjęcia i odmowy wydania utworu w przypadku braku akceptacji korekty redakcyjnej.

  1. Po złożeniu publikacji do Wydawnictwa i podpisaniu umowy wydawniczej praca kierowana jest do recenzji zgodnie z procedurą opisaną w zakładce Dla autorów / Proces wydawniczy (https://wydawnictwo.pk.edu.pl/dla-autorow/proces-wydawniczy/).
  2. Po zakończeniu procesu recenzenckiego i poprawie tekstu przez autorów rozpoczyna się praca redakcyjna obejmująca adiustację, korektę oraz skład komputerowy.
  3. Autor otrzyma do korekty autorskiej tekst z adiustacją językowo-stylistyczną oraz pytaniami dotyczącymi wątpliwości dostrzeżonych podczas korekty przez redaktora.
  4. Autor zobowiązany jest do rozstrzygnięcia wątpliwych kwestii merytorycznych. W trakcie korekty autorskiej może nanieść wyłącznie poprawki powstałe z winy Wydawnictwa oraz poprawić istotne błędy merytoryczne w wyróżniający sposób (w trybie śledzenia zmian lub kolorową czcionką).
  5. W przypadku większych zmian naruszających układ tekstu autor będzie zobowiązany do pokrycia kosztów wynikających z ponownego przełamania tekstu.
  6. W publikacjach zbiorowych za korektę autorską odpowiada redaktor tomu, w tym również za przekazanie poszczególnych tekstów autorom.
  7. Po korekcie autorskiej redaktor ponownie czyta i sprawdza cały tekst.
  8. Ostateczna wersja publikacji jest przekazana autorowi, który zobowiązany jest do zaakceptowania jej do druku.

 

Więcej informacji:
Zalecenia techniczne dla autorów – monografia, podręcznik, pomoc dydaktyczna
Zalecenia techniczne dla autorów – Technical Transactions
Zalecenia techniczne dla autorów – PUA

Formatka

 

close
Koszyk
close