Polityka prywatności

I. Postanowienia ogólne

 1. Polityka prywatności określa, jak zbierane, przetwarzane i przechowywane są dane osobowe Użytkowników niezbędne do świadczenia usług drogą elektroniczną za pośrednictwem serwisu internetowego www.pk.edu.pl (dalej: Serwis).
 2. Serwis zbiera wyłącznie dane osobowe niezbędne do świadczenia i rozwoju usług w nim oferowanych.
 3. Operatorem Serwisu jest zespół ds. Multiportalu.
 4. Operatorem hostingu jest firma zapewniająca serwis Multiportalu.
 5. Dane osobowe zbierane za pośrednictwem Serwisu są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej RODO) oraz ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r.

II. Administrator danych

Administratorem danych osobowych zbieranych poprzez Serwis jest Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki, adres:

ul. Warszawska 24; 31-155 Kraków,
NIP 675-000-62-57,
REGON: 000001560
adres poczty elektronicznej: kancelaria@pk.edu.pl (dalej: Administrator).

III. Inspektor Ochrony Danych

Inspektorem danych osobowych w Politechnice Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki jest inż. Beata Bylica, kontakt: tel. (12) 374 22 37, e-mail: iodo@pk.edu.pl

IV. Cel zbierania danych osobowych

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu wypełnienia obowiązku prawnego, wykonywania zadania realizowanego w interesie publicznym.

V. Podstawą przetwarzania Twoich danych jest:

Art. 6 ust 1 pkt c zgodnie z treścią ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO), w szczególności na podstawie:

 • ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2018 r. poz. 1668 ze zm.);
 • zarządzenia nr 82 Rektora PK z dnia 14 grudnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia na Politechnice Krakowskiej przepisów kancelaryjnych i archiwalnych;

VI. Okres przetwarzania danych osobowych

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wskazany w instrukcji kancelaryjnej PK oraz zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 lipca 1982 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2018 r. poz. 217 ze zm.);

VII. Odbiorcy danych

Dane osobowe Użytkowników mogą być przekazywane: podmiotom powiązanym z Administratorem, jego podwykonawcom, podmiotom współpracującym z Administratorem, firmom świadczącym usługi informatyczne lub kurierskie/pocztowe.

VIII. Twoje prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:

 1. Użytkownik Serwisu ma prawo do: dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, cofnięcia zgody w każdej chwili (co nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego w oparciu o zgodę przed jej cofnięciem).
 2. Zgłoszenie o wystąpieniu przez Użytkownika z uprawnieniem wynikającym z wymienionych praw należy przesłać na adres: kancelaria@pk.edu.pl.
 3. Administrator spełnia lub odmawia spełnienia żądania niezwłocznie – maksymalnie w ciągu miesiąca od jego otrzymania.
 4. Użytkownik ma prawo złożyć skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uzna, że przetwarzanie narusza jego prawa i wolności (RODO).

W celu wykonania swoich praw skieruj żądanie pod adres e-mail: iodo@pk.edu.pl lub zadzwoń pod numer: (12) 374 22 37. Przed realizacją Twoich uprawnień będziemy musieli odpowiednio Cię zidentyfikować.

IX. Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych.

Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest wymogiem ustawowym/warunkiem zawarcia umowy;

X. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji i profilowanie.

Dane Użytkowników nie są przetwarzane w zautomatyzowany sposób tak, że na skutek tego mogłyby zapaść wobec nich jakiekolwiek decyzje.

XI .Pliki cookies.

 1. Serwis zbiera informacje za pomocą plików cookies
 2. Pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies najczęściej zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 3. W Serwisie stosowane są następujące rodzaje plików cookies:
  • sesyjnych- które są plikami tymczasowymi, przechowywanymi są na urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony Serwisu
  • stałych – które są przechowywane na urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika
  • podmiotów zewnętrznych poprzez Google Analytics (analizę statystyczną ruchu na stronie wykonywana poprze narzędzie Google Inc. z siedzibą w USA).
 4. Pliki cookies stosowane są w celu :
  • poprawnego świadczenia usług w Serwisie
  • właściwego zabezpieczenia sesji internetowej
  • prowadzenia działań analitycznych i statystycznych
 5. Wykorzystywanie plików typu cookies w celu przechowywania informacji oraz uzyskiwania dostępu do informacji przechowywanych w telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym Użytkownika, jest dozwolone pod warunkiem, wyrażenia przez Użytkownika zgody na takie wykorzystywanie plików typu cookies.
 6. Informacje o sposobach obsługi plików cookies znajdują się ponadto w ustawieniach przeglądarek internetowych :
 7. w przeglądarce Mozilla Firefox https://support.mozilla.org/pl/kb/usuwanie-ciasteczek-i-danych-stron-firefox
 8. w przeglądarce Chrome https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=pl
 9. w przeglądarce Opera https://help.opera.com/pl/latest/web-preferences/#cookies
 10. w przeglądarce Internet Explorer: https://support.microsoft.com/pl-pl/topic/jak-usun%C4%85%C4%87-pliki-cookie-w-programie-internet-explorer-bca9446f-d873-78de-77ba-d42645fa52fc

XII. Postanowienia końcowe.

 1. Administrator ma prawo do wprowadzenia zmian w Polityce prywatności, przy czym prawa Użytkowników nie zostaną ograniczone.
 2. Informacja o wprowadzonych zmianach pojawi się w formie komunikatu dostępnego w Serwisie.
 3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej Polityce prywatności obowiązują przepisy RODO i przepisy prawa polskiego.
Koszyk
Logo Funduszy Europejskich - Wiedza Edukacja Rozwój
Flaga Rzeczypospolitej Polskiej
Logo Unii Europejskiej - Europejski Fundusz Społeczny
Ułatwienia dostępu:

Kontrast

Powiększ tekst

Zwiększ odstępy

Użyj czytelnych czcionek

Powiększ kursor

Podświetlenie linków

Zatrzymaj animacje

Resetuj ustawienia

Ułatwienia dostępu:
Kontrast
Powiększ tekst
Zwiększ odstępy
Użyj czytelnych czcionek
Powiększ kursor
Podświetlenie linków
Zatrzymaj animacje
Resetuj ustawienia
Przewiń do początku strony