Regulamin sklepu

Postanowienia ogólne

 

§1. Sprzedającym jest Politechnika Krakowska – Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej z siedzibą w Krakowie przy ul. Skarżyńskiego 1.
§2. Wszystkie ceny zamieszczone w serwisie podane są w walucie polskiej (PLN) w cenach brutto (z podatkiem VAT).
§3. Koszt dostarczenia zamówionego towaru zależny od wyboru formy płatności.
§4. Księgarniom udzielamy 25% rabatu.
§5. Rejestracja i zakup książki przez witrynę www.wydawnictwo.pk.edu.pl jest jednoznaczny z wyrażeniem zgody na gromadzenie i przetwarzanie danych informacji o kliencie przez
Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej z zastrzeżeniem prawa do ich poprawiania uzupełniania zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997 r.
§6. Dane osobowe klientów są przechowywane w sposób uniemożliwiający dostęp do nich przez osoby trzecie.
§7. Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej zastrzega sobie możliwość zmian w Regulaminie i poprawiania go.
§8. Przyjmuje się, że klient, składając zamówienie, zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu i zaakceptował postanowienia w nim zawarte.

 

Sposoby dostarczania towaru i terminy realizacji zamówień

Zrealizowane zamówienia wysyłamy za pośrednictwem Poczty Polskiej w poniedziałki, środy i piątki. Istnieje również możliwość zamówienia swojego kuriera.

 

Formy płatności

Przy zakupie książek możliwe są następujące formy płatności:

1. Dla klientów indywidualnych:

– płatność przy odbiorze przesyłki (zaliczenie pocztowe)
– płatność przelewem

2. Dla bibliotek i instytucji:

– płatność przelewem

Klient jest zobowiązany do zapłaty za przesyłkę w momencie odbioru towaru lub w formie przedpłaty na konto bankowe sklepu.

 

Koszty wysyłki – płatność przelewem

Waga

0–1000 g
1000–2000 g
2000–5000 g
5000–10000 g

Przesyłka ekonomiczna

10 zł
13 zł
20 zł
27 zł

Przesyłka priorytetowa

11 zł
14 zł
21 zł
30 zł

Koszty wysyłki – zaliczenie pocztowe

 

Waga

0–1000 g
1000–2000 g
2000–5000 g
5000–10000 g

Przesyłka ekonomiczna

30 zł

Zwrot zakupionego towaru

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 02.03.2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny klienci
mogą odstąpić od zawartej umowy w terminie 10 od otrzymania przesyłki przez złożenie pisemnego oświadczenia oraz przesłanie dowodu zakupu. Nieuszkodzony towar należy
przesłać na własny koszt na adres Wydawnictwa Politechniki Krakowskiej: ul. Skarżyńskiego 1, 31-866 Kraków.

Po rozpatrzeniu sprawy wpłata określonej kwoty nastąpi przekazem pocztowym lub przelewem na wskazane przez klienta konto bankowe.

 

Reklamacje

W przypadku ewentualnych reklamacji należy skontaktować się z Wydawnictwem Politechniki Krakowskiej za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonicznie.
Zgłaszając reklamację, należy podać imię i nazwisko (nazwę firmy), nr zamówienia, nr dowodu zakupu (faktury VAT) oraz opisać przedmiot reklamacji.

Reklamacje dotyczące uszkodzeń mechanicznych przesyłki powstałych podczas transportu będą rozpatrywane tylko i wyłącznie po przedłożeniu Wydawnictwu PK protokołu szkody
podpisanego przez odbiorcę i dostawcę przesyłki.

close
Koszyk
close