Regulamin sklepu

Postanowienia ogólne

§1. Sprzedającym jest Politechnika Krakowska – Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej z siedzibą w Krakowie przy ul. Skarżyńskiego 1.
§2. Wszystkie ceny zamieszczone w serwisie podane są w walucie polskiej (PLN) w cenach brutto (z podatkiem VAT).
§3. Koszt dostarczenia zamówionego towaru zależny od wyboru formy płatności.
§4. Księgarniom udzielamy 25% rabatu.
§5. Rejestracja i zakup książki przez witrynę www.wydawnictwo.pk.edu.pl jest jednoznaczny z wyrażeniem zgody na gromadzenie i przetwarzanie danych informacji o kliencie przez
Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej z zastrzeżeniem prawa do ich poprawiania uzupełniania zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997 r.
§6. Dane osobowe klientów są przechowywane w sposób uniemożliwiający dostęp do nich przez osoby trzecie.
§7. Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej zastrzega sobie możliwość zmian w Regulaminie i poprawiania go.
§8. Przyjmuje się, że klient, składając zamówienie, zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu i zaakceptował postanowienia w nim zawarte.

Sposoby dostarczania towaru i terminy realizacji zamówień

Zrealizowane zamówienia wysyłamy za pośrednictwem Poczty Polskiej w poniedziałki, środy i piątki. Istnieje również możliwość zamówienia swojego kuriera.

Formy płatności

Przy zakupie książek możliwe są następujące formy płatności:

  1. Dla klientów indywidualnych:

– płatność przy odbiorze w Wydawnictwie (kartą lub gotówką),
– płatność przelewem,
– płatność on-line – przelewy24.pl (obsługiwana przez PayPro SA, z siedzibą w Poznaniu, ul. Pastelowa 8, 60-198 Poznań, KRS 0000347935, NIP 7792369887, UKNF IP24/2014).

  1. Dla bibliotek i instytucji:

– płatność przelewem.

Klient jest zobowiązany do zapłaty za przesyłkę w momencie odbioru towaru lub w formie przedpłaty na konto bankowe sklepu.

Koszty wysyłki – płatność przelewem

Waga
Przesyłka ekonomiczna
Przesyłka priorytetowa
0–1000 g
10 zł
11 zł
1000–2000 g
16 zł
18 zł
2000–5000 g
23 zł
24 zł
5000–10000 g
29 zł
30 zł

Zwrot zakupionego towaru

Zgodnie z Ustawą o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. 2014 r. poz. 827 ze zm.) „konsument, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni kalendarzowych odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, art. 34 ust. 2 i art. 35 [tej ustawy]”. Odstąpienie od zawartej umowy następuje przez złożenie pisemnego oświadczenia oraz dowodu zakupu.

Nieuszkodzony towar należy przesłać na własny koszt na adres: Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej, ul. Skarżyńskiego 1, 31-866 Kraków. Powyższy termin jest zachowany, jeżeli konsument odeśle towar przed upływem 14 dni.

Po rozpatrzeniu sprawy, w terminie do 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy, sprzedawca zwraca konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia przedmiotu zakupionego. Wpłata określonej kwoty następuje przelewem na wskazane przez konsumenta konto bankowe.

Reklamacje

W przypadku ewentualnych reklamacji należy skontaktować się z Wydawnictwem Politechniki Krakowskiej za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonicznie.
Zgłaszając reklamację, należy podać imię i nazwisko (nazwę firmy), nr zamówienia, nr dowodu zakupu (faktury VAT) oraz opisać przedmiot reklamacji.

Zgodnie z art. 5615 k.c. (Dz. U. 2022 poz. 1360) sprzedawca zobowiązany jest udzielić odpowiedzi na reklamację w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania (zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego o obliczaniu terminów, jeżeli ostatni dzień danego terminu przypada w sobotę bądź dzień ustawowo wolny od pracy, ulega on przesunięciu na kolejny dzień roboczy; termin ten liczy się od następnego dnia po dniu, w którym konsument złożył reklamację, a kończy się z upływem dnia 14). Jeżeli sprzedawca nie udzielił odpowiedzi w ww. terminie, uważa się, że uznał reklamację.

Reklamacje dotyczące uszkodzeń mechanicznych przesyłki powstałych podczas transportu będą rozpatrywane wyłącznie po przedłożeniu Wydawnictwu PK protokołu szkody
podpisanego przez odbiorcę i dostawcę przesyłki.

Koszyk
Logo Funduszy Europejskich - Wiedza Edukacja Rozwój
Flaga Rzeczypospolitej Polskiej
Logo Unii Europejskiej - Europejski Fundusz Społeczny
Ułatwienia dostępu:

Kontrast

Powiększ tekst

Zwiększ odstępy

Użyj czytelnych czcionek

Powiększ kursor

Podświetlenie linków

Zatrzymaj animacje

Resetuj ustawienia

Ułatwienia dostępu:
Kontrast
Powiększ tekst
Zwiększ odstępy
Użyj czytelnych czcionek
Powiększ kursor
Podświetlenie linków
Zatrzymaj animacje
Resetuj ustawienia
Przewiń do początku strony