Przestrzeń / Urbanistyka / Architektura (PUA)

O NAS

„PRZESTRZEŃ / URBANISTYKA / ARCHITEKTURA (PUA)” to czasopismo naukowe ukazujące się w obecnej formie od 2017 roku. Poświęcone jest szeroko rozumianej problematyce związanej z dyscypliną naukową architektura i urbanistyka. „PUA” jest półrocznikiem – wydawane są 2 numery rocznie.

Wszystkie artykuły są publikowane w otwartym dostępie w Repozytorium PK.

PODSTAWOWE INFORMACJE

  • Otrzymaliśmy 20 pkt na liście MEN.
  • Wydajemy przede wszystkim teksty w języku polskim, dopuszcza się jednak publikacje artykułów w języku angielskim.
  • Każdy artykuł jest recenzowany przez dwóch niezależnych recenzentów spoza macierzystej instytucji autora.
  • Publikujemy artykuły naukowe uszeregowane według następującej problematyki: planowanie przestrzenne i regionalne, urbanistyka, architektura, architektura krajobrazu, historia architektury i sztuki piękne w architekturze.
  • Obowiązuje opłata za artykuł w wysokości 200 zł brutto. Fakturę za publikację artykułu otrzymają Państwo po uzyskaniu pozytywnych recenzji wydawniczych.
  • Przyjmujemy artykuły jedynie w formatach .rtf, .doc lub .docx. Prosimy nie wysyłać artykułów w formacie .pdf.

Szczegółowy proces wydawniczy znaleźć możne w zakładce Dla autorów / Proces wydawniczy.

Artykuły do prosimy kierować w wersji elektronicznej (w plikach programu Word) do redaktora naczelnego, prof. dra hab. inż. arch. Mateusza Gyurkovicha:

Po więcej informacji oraz pliki do pobrania odsyłamy na stronę „PUA”.

Okładka czasopisma naukowego Przestrzeń / Urbanistyka / Architektura (PUA)
Koszyk
Logo Funduszy Europejskich - Wiedza Edukacja Rozwój
Flaga Rzeczypospolitej Polskiej
Logo Unii Europejskiej - Europejski Fundusz Społeczny
Ułatwienia dostępu:

Kontrast

Powiększ tekst

Zwiększ odstępy

Użyj czytelnych czcionek

Powiększ kursor

Podświetlenie linków

Zatrzymaj animacje

Resetuj ustawienia

Ułatwienia dostępu:
Kontrast
Powiększ tekst
Zwiększ odstępy
Użyj czytelnych czcionek
Powiększ kursor
Podświetlenie linków
Zatrzymaj animacje
Resetuj ustawienia
Przewiń do początku strony