Zasady recenzowania

1) Wszystkie publikacje wydawane przez Wydawnictwo PK kierowane są do recenzji. Liczba recenzji uzależniona jest od typu publikacji:

  • Monografie naukowe i podręczniki – dwie recenzje specjalistów z określonej dyscypliny naukowej, z dwóch różnych jednostek naukowych, spoza macierzystej jednostki autora, posiadających co najmniej stopień doktora habilitowanego;
  • Pomoce dydaktyczne – jedna recenzja specjalisty, posiadającego co najmniej stopień doktora habilitowanego, spoza lub z macierzystej uczelni autora;
  • Technical Transactions / Czasopismo Techniczne – dwie recenzje napisane przez specjalistów spoza jednostki macierzystej autora, z czego co najmniej jedna z zagranicznego ośrodka naukowego;
  • Przestrzeń / Urbanistyka / Architektura (PUA) – dwie recenzje spoza jednostki macierzystej autora.

2) Recenzja ma formę pisemną i zawiera jednoznaczne sformułowanie o dopuszczeniu do publikacji lub jej odrzuceniu.

3) Recenzenci mają prawo do zapoznania się z poprawkami autorów naniesionymi po pierwszej recenzji i napisania drugiej opinii (połowa stawki).

4) Recenzenci sporządzają opinię na podstawie wskazówek otrzymanych od Wydawnictwa (monografie, podręczniki i pomoce dydaktyczne) lub na formularzach recenzji (Czasopismo Techniczne, PUA).

5) Recenzje opracowywane dla Czasopisma Technicznego przygotowywane są w trybie double-blind, by tożsamość recenzentów nie była znana autorom, a tożsamość autorów recenzentom.

6) Recenzenci zobligowani są do zachowania poufności treści otrzymanego manuskryptu. Nie mogą podejmować się oceny manuskryptów, w których występują konflikty interesów wynikające ze współpracy lub konkurencji z żadnym z autorów.

7) Recenzja musi być obiektywna, rzetelna, a wszelkie uwagi konstruktywne, zgodne z posiadaną wiedzą.

8) Recenzenci są zobowiązani do ujawnienia plagiatów, podejrzenia o plagiat lub manipulacji danymi.

Pliki do pobrania

Kartki papieru spięte spinaczami
Koszyk
Logo Funduszy Europejskich - Wiedza Edukacja Rozwój
Flaga Rzeczypospolitej Polskiej
Logo Unii Europejskiej - Europejski Fundusz Społeczny
Ułatwienia dostępu:

Kontrast

Powiększ tekst

Zwiększ odstępy

Użyj czytelnych czcionek

Powiększ kursor

Podświetlenie linków

Zatrzymaj animacje

Resetuj ustawienia

Ułatwienia dostępu:
Kontrast
Powiększ tekst
Zwiększ odstępy
Użyj czytelnych czcionek
Powiększ kursor
Podświetlenie linków
Zatrzymaj animacje
Resetuj ustawienia
Przewiń do początku strony