Autor:

Teresa Kusionowicz

Innowacyjne rozwiązania architektoniczno-budowlane zamku Krzyżtopór w Ujeździe

52,50 

Kategoria:

ISBN:

978-83-67188-40-1

Praca jest bogato ilustrowaną monografią naukową autorstwa prof. Teresy Kusionowicz i stanowi zwieńczenie badań nad strukturą budowlaną zamku Krzyżtopór w Ujeździe. Zawiera krótką historię obiektu, szczegółowe przedstawienie rozwiązań konstrukcyjno-materiałowo-instalacyjnych oraz opis podejmowanych działań w zakresie inwentaryzacji zabytku oraz ocenę wykonywanych w nim prac konserwatorskich. Publikacja jest przykładem wnikliwej analizy rozwiązań architektoniczno-budowlanych zamku i podjęciem próby oceny ich technicznego poziomu.

Język publikacji: polski
Liczba stron: 144
Wymiary: 21×29,5 cm

Spis treści
1. Wprowadzenie
2. Historia zamku Krzyżtopór w Ujeździe i geneza jego powstania
2.1. Historia powstania zamku Krzyżtopór
2.2. Historia upadku zamku Krzyżtopór
3. Podejmowane działania w zakresie inwentaryzacji, badań oraz oceny konserwatorskiej stanu zamku
3.1. Prace inwentaryzacyjne
3.2. Stan zachowania struktury budowlanej zamku Krzyżtopór w II połowie XX wieku
3.3. Prace badawcze i projektowe w latach 1974–2011
3.4. Prace zabezpieczające i konserwatorsko-budowlane
4. Murowane konstrukcje zamku Krzyżtopór
4.1. Położenie i posadowienie budynków zamku
4.2. Innowacyjne rozwiązania konstrukcyjno-materiałowo-instalacyjne a technologie realizacyjne
4.2.1. Ściany zabudowań mieszkalnych i mieszkalno-gospodarczych
4.2.1.1. Materiał i technika wykonania ścian4.2.1.2. Zasady wymiarowania ścian
4.2.1.3. Sposób konstruowania ścian
4.2.1.4. Zastosowanie łęków w konstrukcjach ścian
4.2.1.5. Wykonanie otworów i wnęk w ścianach
4.2.2. Sklepienia w budynkach mieszkalnych i mieszkalno-gospodarczych
4.2.3. Przewody dymowe i wentylacyjne
4.3. Nowatorskie rozwiązania komunikacji i transportu pionowego
5. Podsumowanie
Literatura
Spis ilustracji
Streszczenie
Abstract

Autor: Teresa Kusionowicz

Waga 0,47 kg
Koszyk
Logo Funduszy Europejskich - Wiedza Edukacja Rozwój
Flaga Rzeczypospolitej Polskiej
Logo Unii Europejskiej - Europejski Fundusz Społeczny
Ułatwienia dostępu:

Kontrast

Powiększ tekst

Zwiększ odstępy

Użyj czytelnych czcionek

Powiększ kursor

Podświetlenie linków

Zatrzymaj animacje

Resetuj ustawienia

Ułatwienia dostępu:
Kontrast
Powiększ tekst
Zwiększ odstępy
Użyj czytelnych czcionek
Powiększ kursor
Podświetlenie linków
Zatrzymaj animacje
Resetuj ustawienia
Przewiń do początku strony