Joanna Krajewska-Śpiewak

Metody analizy danych przykłady z zakresu inżynierii produkcji

45,15 

Dyscyplina:
ISBN: 978-83-67188-19-7
Rok wydania: 2022
Kategoria:

Opis

Język publikacji: polski
Liczba stron: 125
Wymiary: 17×24 cm
Rodzaj okładki: miękka

Spis treści
Wykaz skrótów i terminów angielskich
1. Wprowadzenie i podstawowe operacje na danych
1.1. Praca z danymi
1.2. Rozkłady prawdopodobieństwa
1.3. Testowanie hipotez
1.3.1. Test t dla pojedynczej próby
1.3.2. Test t dla dwóch niezależnych prób
1.4. Analiza danych – operacje na danyc
1.5. Wstępne przetwarzanie danych
1.6. Redukcja danych i dane odstające
1.7. Eksploracja danych
2. Wyznaczanie transformaty Fouriera – przykład 1.
2.1. Analiza sygnałów
2.2. Transformata Fouriera
2.3. Przykład – analiza sygnału w arkuszu Excel
3. Wykorzystanie sztucznych sieci neuronowych – przykład 2.
3.1. Etap czyszczenia danych
3.2. Dane dla sieci klasyfikacyjnej
3.3. Sieci neuronowe – wprowadzenie
3.4. Zbiór uczący, walidacyjny i testowy
3.4.1. Funkcja aktywacji
3.4.2. Funkcja błędu
3.5. Przykład sieci klasyfikacyjnej
3.5.1. Wykres zysku (gain chart)
3.5.2. Wykres ROC
3.6. Przykład sieci regresyjnej
4. Tworzenie dashboardów – przykład 3.
4.1. Wizualizacja danych
4.2. Wskaźniki efektywności
4.3. Dashboard w arkuszu Excel
5. Podsumowanie
Bibliografia

Informacje dodatkowe

Waga 0,26 kg
close
Koszyk
close