Konkurs Technicus 2024

26 czerwca w Warszawskim Domu Technika w czasie posiedzenia Rady Krajowej Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych-NOT po raz kolejny przyznano nagrody w konkursie TECHNICUS 2024. Jury konkursu pod przewodnictwem dra hab. inż. Tadeusza Pawłowskiego, wiceprezesa FSNT NOT, przyznało tytuły TECHNICUS 2024 w kategoriach „najlepsza książka szerząca wiedzę techniczną” oraz „najlepszy poradnik techniczny”.

W tegorocznej edycji konkursu Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej otrzymało wyróżnione w kategorii najlepszej książki za publikację:

„Podstawy inżynierii i gospodarki wodnej”
pod redakcją dr Marty Łapuszek we współpracy z dr Anną Lenar-Matyas i dr Izabelą Godyń.

Za wydanie publikacji odpowiadał zespół redakcyjny w składzie: red. Agnieszka Filosek (sekretarz sekcji Podręczników akademickich i pomocy dydaktycznych oraz opracowanie redakcyjne), red. Anna Warzecha (korekta), Małgorzata Murat-Drożyńska (skład i łamanie), Mateusz Indyka (projekt okładki).

Książka obejmuje zagadnienia związane m.in. z inżynierią wodną w Polsce, rodzajami budowli wodnych, systemami zabudowy rzek i potoków, zasadami wymiarowania budowli piętrzącej, transportem wodnym, energetycznym wykorzystaniem rzek, ochroną przed powodziami, retencją oraz zarządzaniem zasobami wodnymi.

Serdecznie gratulujemy!