Michał Polus

Cryptosporidium i wodnopochodna kryptosporydioza: nowoczesne metody wykrywania, identyfikacji i oceny zagrożenia epidemiologicznego

73,50 

Dyscyplina:
ISBN: 978-83-67188-31-9
Rok wydania: 2022

Opis

Język publikacji: polski
Liczba stron: 235
Wymiary: 17×24 cm
Rodzaj okładki: miękka

Spis treści

Wykaz stosowanych skrótów
1. Wprowadzenie
2. Rodzaj Cryptosporidium
2.1. Taksonomia
2.2. Genetyka
2.3. Cykl życiowy
2.4. Właściwości oocyst
2.4.1. Wpływ czynników fizycznych na przeżywalność oocyst
2.4.2. Wpływ czynników chemicznych na przeżywalność oocyst
2.4.3. Wpływ czynników biotycznych na przeżywalność oocyst
2.5. Występowanie i rozpowszechnienie
2.5.1. Występowanie u ludzi
2.5.2. Występowanie u zwierząt
2.5.2.1. Ssaki
2.5.2.2. Ptaki
2.5.2.3. Ryby, gady i płazy
2.6. Transmisja
2.6.1. Transmisja bezpośrednia
2.6.2. Transmisja wodnopochodna
2.6.2.1. Woda do picia
2.6.2.2. Rekreacja wodna
2.6.3. Transmisja przez żywność
2.6.4. Transmisja przez wektory
3. Wodnopochodna kryptosporydioza
3.1. Obraz kliniczny
3.2. Odpowiedź immunologiczna
3.2.1. Odporność nieswoista
3.2.2. Odporność adaptacyjna
3.3. Terapia
3.3.1. Nitazoksanid
3.3.2. Paromomycyna
3.3.3. Makrolidy
3.3.4. Pochodne ryfamycyny
3.3.5. Inne substancje czynne
3.3.6. Nowe kierunki terapeutyczne
3.3.7. Szczepionki
3.4. Epidemiologia i zdrowie publiczne
3.4.1. Zakaźność
3.4.2. Chorobowość
3.4.3. Śmiertelność
3.5. Diagnostyka laboratoryjna
3.5.1. Przygotowanie materiału
3.5.2. Barwienie
3.5.3. Immunochemia
3.5.4. Inne rozwiązania diagnostyczne
3.6. Transmisja wodnopochodna
3.6.1. Woda do picia
3.6.2. Rekreacja wodna
3.6.3. Uzdatnianie wody
3.6.3.1. Filtracja
3.6.3.2. Dezynfekcja chemiczna
3.6.3.3. Dezynfekcja fizyczna
3.6.3.4. Ocena skuteczności dezynfekcji
3.6.4. Oczyszczanie ścieków
3.6.4.1. Ścieki komunalne i gospodarczo-bytowe
3.6.4.2. Ścieki i odpady rolnicze
4. Detekcja Cryptosporidium w wodzie
4.1. Zalecenia i wytyczne
4.1.1. Wielka Brytania
4.1.2. Stany Zjednoczone
4.1.3. Polska
4.2. Zarys metodyki
4.2.1. Pobór i zagęszczanie próbki
4.2.2. Oczyszczanie oocyst
4.2.3. Detekcja
4.3. Metody referencyjne
4.3.1. US EPA 1622/1623 – USA
4.3.2. Standard Operating Protocol – Wielka Brytania
4.3.3. ISO 15553:2006
4.4. Metody alternatywne
4.4.1. FISH
4.4.2. Testy ekscystacji
4.4.3. Hodowle komórkowe
4.4.4. Biotesty
4.5. Metody molekularne
4.5.1. Zarys procedury
4.5.2. Ekstrakcja DNA
4.5.3. Loci targetowe i konstrukcja starterów
4.5.4. PCR i analiza produktów
4.5.5. Analiza ilościowa
4.6. Podsumowanie obecnego stanu wiedzy
5. Część eksperymentalna
5.1. Cel badań
5.2. Przedmiot badań
5.3. Materiały
5.4. Metody
5.4.1. Zagęszczanie próbek wody i ścieków
5.4.2. Oczyszczanie zagęszczonych próbek wody i ścieków
5.4.3. Izolacja DNA z wody
5.4.3.1. Użycie detergentów
5.4.3.2. Użycie soli chaotropowych
5.4.3.3. Użycie uniwersalnych zestawów komercyjnych
5.4.4. Izolacja DNA ze ścieków komunalnych
5.4.5. PCR
5.4.5.1. Startery
5.4.5.2. Warunki reakcji
5.4.5.3. Kontrola czułości PCR
5.4.6. RFLP-PCR
5.4.7. Multipleks-PCR
5.4.8. RT-PCR
5.4.8.1. Izolacja RNA z wody
5.4.8.2. Izolacja RNA ze ścieków komunalnych
5.4.8.3. Warunki reakcji
5.4.8.4. Multipleks RT-PCR
5.4.9. Protokół badań
5.5. Wyniki
5.5.1. Wyniki badań wstępnych
5.5.2. Wody powierzchniowe
5.5.3. Kryte baseny
5.5.4. Ścieki komunalne
5.6. Dyskusja
6. Wnioski końcowe
7. Literatura
8. Streszczenie
9.Summary

Informacje dodatkowe

Waga 0,45 kg
close
Koszyk
close