Agnieszka Generowicz, Henryk Kultys, Andrzej Natkaniec, Jacek Sobczyk, Tomasz Bator

Organizacja i eksploatacja systemów letniego i zimowego utrzymania obszarów miejskich

39,90 

Dyscyplina:
ISBN: 978-83-67188-41-8
Rok wydania: 2023

Opis

Organizacja i eksploatacja systemów letniego i zimowego utrzymania obszarów miejskich to poradnik techniczny stworzony dzięki współpracy Politechniki Krakowskiej oraz Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania Kraków. Stanowi jedno z pierwszych praktycznych opracowań kierowanych do praktyków, eksploatatorów systemów utrzymania czystości, technologów i producentów sprzętu. Jest kompleksowym omówieniem tematu w aspektach historycznym, logistycznym i technicznym, odnosząc się do przykładu miasta Krakowa, które jest liderem w Polsce w budowaniu dobrze funkcjonującego systemu utrzymania czystości i porządku.

Autor: Agnieszka Generowicz, Henryk Kultys, Andrzej Natkaniec, Jacek Sobczyk, Tomasz Bator
ISBN: 978-83-67188-41-8
Wydawnictwo: Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej
Rok wydania: 2023
Język publikacji: polski
Liczba stron: 142
Format: B-5
Wymiary: 17×24 cm
Rodzaj okładki: miękka

Spis treści
Wstęp
Słownik pojęć
1. Wprowadzenie
2. Czystość miast w ujęciu historycznym
3. Historia oczyszczania Krakowa
3.1. Początki istnienia miasta
3.2. Kraków w okresie nowożytnym
3.3. Samorządowy model oczyszczania miasta
3.4. I i II wojna światowa
3.5. Okres powojenny
3.6. Zmiany ustrojowe w drugiej połowie XX wieku
3.7. XXI wiek – nowa organizacja systemu oczyszczania miasta
3.7.1. Przygotowania do wprowadzenia zmian
3.7.2. Oczyszczanie letnie
3.7.3. Akcja „Zima”
4. Organizacja utrzymania czystości i porządku w gminie
4.1. Zakres zadań
4.2. Odpowiedzialność i wykonywanie obowiązków – uwarunkowania prawne
4.3. Organizacja prac i wykonywanie zadań
4.4. Utrzymanie gotowości systemu utrzymania czystości miasta
4.5. System utrzymania czystości i porządku w Krakowie – studium przypadku
4.5.1. Podstawy funkcjonowania systemu
4.5.2. Letnie utrzymanie miasta Krakowa
4.5.3. Zimowe utrzymanie miasta Krakowa
4.5.4. Standardy utrzymania dróg i chodników w Krakowie
5. Tabor samochodowy i jego możliwości techniczne
5.1. Uniwersalność sprzętu
5.2. Zamiatarki
5.3. Samochody myjące
5.4. Sprzęt zimowego utrzymania
6. Warunki pracy ludzi w systemie utrzymania czystości
6.1. Zadania pracowników
6.2. Wyciąg z zasad BHP dotyczących pracy przy oczyszczaniu miasta na stanowisku kierowcy
7. Letnie utrzymanie czystości miast – warunki techniczne
7.1. Prace prowadzone w ramach letniego utrzymania
7.2. Techniczne warunki utrzymania taboru i sprzętu systemu utrzymania czystości
7.3. Mycie i polewanie ciągów komunikacyjnych
7.4. Procedura podejmowania działań
7.5. Zaplecze techniczne, baza sprzętowo-magazynowa
8. Zimowe utrzymanie czystości miasta – warunki techniczne
8.1. Organizacja zimowego oczyszczania
8.2 Stosowanie standardów
8.3. Procedura podejmowania działań
8.4. Zaplecze techniczne, baza sprzętowo-magazynowa
8.5. Opis realizacji prac
8.6. Technologia zwalczania zagrożeń
8.7. Materiały stosowane do zwalczania śliskości
8.8. Zapobieganie powstawaniu gołoledzi
8.9. Zapobieganie przymarzania śniegu
8.10. Usuwanie cienkiej warstwy lodu lub ujeżdżonego śniegu
8.11. Usuwanie sniegu
9. Ponadstandardowe czynności
10. Obowiązki mieszkańców, zarządców nieruchomości i innych uczestników systemu oczyszczania miasta
11. Osiągane efekty utrzymania czystości miasta i regionu na przykładzie Gminy Miejskiej Kraków
12. Karty katalogowe różnych rodzajów sprzętu do utrzymania czystości i porządku w gminach
12.1. Zamiatarka Tenax Electra 2.0. Neo
12.2. Zamiatarka Karcher MC 250
12.3. Zamiatarka Bucher C202
12.4. Zamiatarka Bucher CityCat V20
12.5. Zamiatarka Bucher CityCat 5006
12.6. Zamiatarki z serii Bucher V
12.7. Zamiatarka Bucher C401
12.8. Zamiatarki z serii Bucher XPowa
12.9. Zamiatarka ISAL MCM 600
Bibliografia
Spis rycin
Spis tabel

Informacje dodatkowe

Waga 0,28 kg
close
Koszyk
close