Michał Zielina

Wpływ materiałów stosowanych do budowy i renowacji przewodów na jakość wody do spożycia

52,50 

Dyscyplina:
ISBN: 978-83-67188-47-0
Rok wydania: 2023

Opis

Autor: Michał Zielina
ISBN/ISSN: 978-83-67188-47-0
Wydawnictwo: Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej
Rok wydania: 2023
Język publikacji: polski
Ilość stron: 174
Format: A4
Wymiary: 17×24 cm
Rodzaj okładki: miękka

 

Monografia dotyczy niezmiernie ważnych zagadnień, jakimi są problemy z wtórnym skażeniem wody w sieciach i instalacjach wodociągowych. Autor przeanalizował te zjawiska wieloaspektowo, odnosząc się do różnych rodzajów rur, wykładzin czy parametrów jakościowych wody. Badając literaturę, dokonał stosownych podziałów i w sposób bardzo merytoryczny przedstawił substancje, które mogą przedostawać się do wody. Ważnym aspektem monografii jest odniesienie się do dezynfekcji wody, uwzględniające przede wszystkim chlorowanie oraz obecność różnego rodzaju chloramin. Praca wnosi istotny wkład w zrozumienie zjawisk zachodzących podczas przepływu i stagnacji wody w różnych rurociągach, z których zbudowane są sieci i instalacje wodociągowe

 

Spis treści

Wprowadzenie
1. Potencjalne zanieczyszczenia uwalniane do wody
2. Materiały stosowane do budowy sieci wodociągowych (układanych pod
ziemią)
2.1. Stal
2.2. Stal nierdzewna
2.3. Żeliwo
2.4. Wykładziny wewnętrzne stosowane do rur stalowych i żeliwnych
2.5. Ołów
2.6. Beton
2.7. Azbestocement
2.8. Przewody polimerowe
2.8.1. Polichlorek winylu (PCW)
2.8.2. Polietylen (PE)
2.8.3. Polietylen sieciowany (PEX)
2.8.4. Tworzywo sztuczne wzmocnione włóknami (FRP)
3. Materiały stosowane w wewnętrznych instalacjach wodnych
3.1. Instalacje miedziane
3.2. Instalacje polibutylenowe (PB)
3.3. Instalacje polipropylenowe (PP)
3.4. Instalacje stalowe
3.5. Instalacje ołowiane
3.6. Instalacje polietylenowe
4. Materiały stosowane do renowacji przewodów wodociągowych
4.1. Natrysk cementowy
4.2. Natrysk epoksydowy
4.3. Natrysk poliuretanowy
4.4. Natrysk polimocznikiem
4.5. Renowacja wykładziną z rur utwardzanych na miejscu (CIPP)
4.6. Renowacja metodą reliningu z rurami ściśle pasowanymi (close-fit pipe)
4.7. Renowacja metodą slipliningu
4.8. Renowacja metodą shortliningu
4.9. Renowacja za pomocą taśm spiralnie zwijanych
5. Modelowanie przenikania zanieczyszczeń z przewodów wodociągowych
do wody
5.1. Przenikanie zanieczyszczeń z rur i wykładzin polimerowych
5.2. Przenikanie zanieczyszczeń z rur i wykładzin wykonanych z materiałów
niepolimerowych
5.3. Metodologia badań laboratoryjnych
5.4. Metodologia badań laboratoryjnych procesu migracji zanieczyszczeń
w warunkach statycznych w oparciu o eksperymenty zanurzeniowe
5.5. Opis badań laboratoryjnych procesu migracji zanieczyszczeń w warunkach
statycznych
5.6. Opis badań laboratoryjnych procesu migracji zanieczyszczeń w warun-
kach przepływowych, w których woda przepływa w sposób ciągły lub
okresowy
5.7. Opis badań procesu migracji zanieczyszczeń prowadzonych „na obejściu”
w działającej rzeczywistej instalacji wodociągowej
5.8. Opis badań procesu migracji zanieczyszczeń w skali technicznej
5.9. Normalizacja stężeń uwalnianych zanieczyszczeń i harmonogramy wy-
miany wody
6. Modelowanie matematyczne przenikania zanieczyszczeń z przewodów
wodociągowych do wody przeznaczonej do spożycia
6.1. Uwalnianie zanieczyszczeń z przewodów polimerowych
6.2. Uwalnianie zanieczyszczeń z wykładziny cementowej
7. Wpływ materiałów i wykładzin stosowanych do budowy oraz renowacji
przewodów wodociągowych na jakość wody
7.1. Przewody stalowe i żeliwne
7.2. Przewody ze stali nierdzewnej
7.3. Przewody ołowiane
7.4. Przewody azbestocementowe
7.5. Przewody miedziane
7.6. Przewody ze stali galwanizowanej
7.7. Elementy mosiężne
7.8. Elementy niklowane
7.9. Przewody PCW
7.10. Przewody polietylenowe
7.11. Przewody PEX
7.12. Przewody FRP
7.13. Przewody polipropylenowe
7.14. Wykładzina cementowa
7.15. Wykładzina poliuretanowa
7.16. Wykładzina epoksydowa
7.17. Wykładzina polietylenowa
7.18. Wykładzina polimocznikowa
7.19. Wykładzina z rur utwardzanych na miejscu (CIPP)
8. Wpływ materiału na rozwój biofilmu w sieci wodociągowej
9. Podsumowanie
10. Wnioski
Literatura
Streszczenie
Abstract

Informacje dodatkowe

Waga 0,35 kg
close
Koszyk
close