Adriana Biernacka, Aleksandra Dankiewicz-Wisz, Małgorzata Kryłów

Obliczenia chemiczne w chemii środowiska

25,20 

Dyscyplina:
ISBN: 978-83-67188-29-6
Rok wydania: 2022

Opis

Autor: Adriana Biernacka, Aleksandra Dankiewicz-Wisz, Małgorzata Kryłów
ISBN: 978-83-67188-29-6
Wydawnictwo: Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej
Rok wydania: 2022
Język publikacji: polski
Liczba stron: 104
Format: B-5
Wymiary: 17×24 cm
Rodzaj okładki: miękka

 

Spis treści
1. Stężenia roztworów
1.1. Stężenie procentowe
1.2. Stężenie molowe
1.3. Stężenie normalne roztworu
2. Obliczenia stechiometryczne
3. pH
4. Rozcieńczanie i mieszanie roztworów
5. Twardość wody
6. Biochemiczne zapotrzebowanie tlenu (BZT)
7. Tabele uzupełniające
Tabela 1. Pierwiastki chemiczne i ich masy atomowe
Tabela 2, Gęstość roztworów wodnych alkoholu etylowego
Tabela 3. Gęstość roztworów wodnych alkoholu metylowego
Tabela 4. Gęstość roztworów wodnych kwasu solnego
Tabela 5. Gęstość roztworów wodnych kwasu bromowodorowego
Tabela 6. Gęstość roztworów wodnych kwasu jodowodorowego
Tabela 7. Gęstość roztworów wodnych kwasu siarkowego(VI)
Tabela 8. Gęstość roztworów kwasu siarkowego(VI) dymiącego (oleum)
Tabela 9. Gęstość roztworów wodnych kwasu azotowego(V)
Tabela 10. Gęstość roztworów wodnych kwasu ortofosforowego(V)
Tabela 11. Gęstość roztworów kwasu octowego
Tabela 12. Gęstość roztworów wodnych kwasu mrówkowego
Tabela 13. Gęstość roztworów wodnych amoniaku
Tabela 14. Gęstość roztworów wodnych wodorotlenku sodu
Tabela 15. Gęstość roztworów wodnych wodorotlenku potasu
Tabela 16. Gęstość roztworów wodnych węglanu sodu
Tabela 17. Gęstość roztworów wodnych węglanu potasu
Tabela 18. Gęstość roztworów wodnych chlorku sodu
Tabela 19. Gęstość roztworów wodnych chlorku potasu
Tabela 20. Gęstość roztworów wodnych azotanu(III) sodu
Tabela 21. Przedrostki jednostek
Literatura

Informacje dodatkowe

Waga 0,21 kg
close
Koszyk
close