Sławomir Grądziel

Wybrane zagadnienia z eksploatacji kotłów energetycznych

63,00 

Dyscyplina:
ISBN: 978-83-67188-43-2
Rok wydania: 2023

Opis

„Wybrane zagadnienia z eksploatacji kotłów energetycznych” to monografia autorstwa prof. Sławomira Grądziela, przedstawiająca zagadnienia kluczowe do zapewnienia bezpiecznej i długookresowej pracy kotłów energetycznych, będących wciąż podstawowym elementem cieplnych bloków energetycznych. Testy obliczeniowe oraz zaprezentowane analizy i eksperymenty czynią z publikacji wiarygodną pozycję z zakresu inżynierii środowiska.

Autor: Sławomir Grądziel
ISBN/ISSN: 9788367188432
Wydawnictwo: Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej
Rok wydania: 2023
Język publikacji: polski
Ilość stron: 288
Format: B5
Wymiary: 17 x 24 cm
Rodzaj okładki: miękka

Spis treści
Od autora
Oznaczenia
1. Kotły energetyczne – wprowadzenie
1.1. Kotły z naturalnym obiegiem wody
1.2. Kotły z obiegiem wspomaganym
1.3. Kotły z obiegiem wymuszonym
1.4. Kotły bezwalczakowe
1.5. Kotły fluidalne
1.6. Kotły na parametry nadkrytyczne
2. Warunki cieplne w komorze paleniskowej kotła
2.1. Obliczanie komory paleniskowej kotła
2.1.1. Metoda CKTI
2.1.2. Metoda strefowa
2.2. Mierniki gęstości strumienia ciepła
2.3. Weryfikacja eksperymentalna metody strefowej
2.3.1. Analiza niepewności
2.3.2. Kocioł OP-210
2.3.3. Kocioł OP-380
2.3.4. Kocioł BB-2400
3. Obliczenia cieplno-przepływowe parownika kotła
3.1. Model matematyczny parownika kotła
3.1.1. Zasada zachowania masy
3.1.2. Zasada zachowania pędu
3.1.3. Zasada zachowania energii
3.1.4. Rozwiązanie równań bilansowych
3.1.5. Równanie bilansu energii dla ścianki
3.2. Eksperymentalna weryfikacja proponowanej metody
3.2.1. Parownik kotła z naturalnym obiegiem wody
3.2.2. Rury ekranowe kotła na parametry nadkrytyczne
4. Badania i modelowanie zjawisk przepływowo-cieplnych w rurach spiralnie
wewnętrznie ożebrowanych (ryflowanych)
4.1. Wprowadzenie
4.2. Wyznaczanie współczynnika strat tarcia i współczynnika wnikania
ciepła w rurze wewnętrznie ożebrowanej
4.2.1. Współczynnik strat tarcia
4.2.2. Współczynnik wnikania ciepła
4.3. Stanowisko badawcze do eksperymentalnego wyznaczania strat
ciśnienia i współczynnika wnikania ciepła w rurach ryflowanych
4.4. Symulacja zjawisk cieplno-przepływowych w rurach gładkich
i wewnętrznie żebrowanych
4.5. Eksperymentalne wyznaczanie współczynnika strat tarcia
4.6. Eksperymentalne wyznaczanie współczynnika wnikania ciepła
4.7. Modelowanie zjawisk przepływowo-cieplnych w rurach wewnętrznie
spiralnie ożebrowanych za pomocą CFD
5. Analiza cieplno-przepływowa i wytrzymałościowa pracy ekranów komór
paleniskowych
5.1. Wprowadzenie
5.2. Analiza wymiany ciepła w stanie nieustalonym w kilku sąsiednich
rurach
5.3. Analiza numeryczna cieplno-wytrzymałościowa w połączonych rurach
ekranowych
5.3.1. Analiza rozkładu temperatury i naprężeń cieplnych dla rur
ogrzewanych równomiernie
5.3.2. Analiza rozkładu temperatury i naprężeń cieplnych dla rur
ogrzewanych nierównomiernie
6. Bezpośrednie zagadnienia nieustalonego przewodzenia ciepła
6.1. Ochładzanie (lub nagrzewanie) długiego prostokątnego pręta
6.2. Ochładzanie (lub nagrzewanie) prostopadłościanu oraz walca
6.3. Ciało półnieskończone
6.4. Ochładzanie (lub nagrzewanie) półnieskończonych prętów, walców
oraz płyt
7. Identyfikacja pola temperatury i naprężeń cieplnych w elementach grubościennych
kotła
7.1. Analityczne rozwiązanie nadokreślonego nieustalonego zagadnienia
|odwrotnego w elementach cylindrycznych
7.2. Rozwiązanie numeryczne nadokreślonego nieustalonego odwrotnego
zagadnienia przewodzenia ciepła
7.3. Stabilność rozwiązań zagadnień odwrotnych
7.4. Zastosowanie analitycznej i numerycznej metody rozwiązywania
nadokreślonych odwrotnych zagadnień przewodzenia ciepła przy kołowo-
symetrycznym rozkładzie temperatury
7.4.1. Metoda analityczna
7.4.2. Metoda numeryczna
7.5. Identyfikacja nieustalonych pól temperatury w elementach o złożonych
kształtach
7.5.1. Zagadnienie identyfikacji wielowymiarowego nieustalonego
pola temperatury przy jednym parametrze poszukiwanym
7.5.2. Zagadnienie wielowymiarowe przy wielu parametrach
poszukiwanych
7.6. Zastosowanie numerycznej metody identyfikacji wielowymiarowego
nieustalonego pola temperatury
7.6.1. Wyznaczenie nieustalonego pola temperatury w płycie płaskiej
7.6.2. Wyznaczenie nieustalonego pola temperatury
7.6.3. Wyznaczenie nieustalonego pola temperatury i naprężeń
cieplnych w poziomym elemencie cylindrycznym
7.7. Eksperymentalna weryfikacja opracowanej metody odwrotnej
7.7.1. Wyznaczanie pola temperatury i naprężeń w elemencie
cylindrycznym na podstawie pomiaru temperatury na
powierzchni zewnętrznej
7.7.2. Nagrzewanie modelu walczaka kotła
7.7.3. Nagrzewanie walczaka kotła OP-230
7.7.4. Nagrzewanie trójnika w kotle BP-1150
Bibliografia
Streszczenie
Summary

Informacje dodatkowe

Waga 0,68 kg
close
Koszyk
close